top of page

'duvarlar bile biliyor' kimdir? 

           Çeperde kalan kültürel üretimlere ses vererek bunların kaybolmasının önüne geçmeyi ve kolektif hatırayı diri tutmayı amaçlayan bir musiki girişimidir. İmroz’lu müzisyen Timoleon Çakni’nin bazan adaya ait kimi parçaları seslendirmezden evvel, söylediği "Bu parçayı duvarlar bile biliyor" cümlesinden yola çıkarak isimlendirilmiştir. Bu isimlendirme aynı zamanda, İmroz’un geçmişinde yaşananların, tanıklar tarafından gayet iyi bilinen, boşaltılmış bazı evlerin duvarlarına sinmiş gerçekliğine işaret eder. 


           Duvarlar Bile Biliyor, 2020 yazında Ezgi Ceylan ve Alihan Erdoğan yürütücülüğünde yayın hayatına başlamıştır. Proje kapsamında yerel parçaların çeşitli müzisyenlerce icra edilmesinin yanı sıra dikte edilerek başka icracılar için de erişilir hale getirilmesi ve sözlerinin çevrilerek farklı dil konuşucularına da sunulması söz konusudur. Duvarlar Bile Biliyor, herhangi bir sanat dalıyla iştigal eden ya da etmeyen, inisiyatifimizce odaklanılan türden kültürel üretimlerin yaşatılmasını önceleyen fikir ve önerilere sahip alımlayıcıların katılımını teşvik eder.

bottom of page